www.585kj.com,585开奖网,今期管家姿报码彩图,美女六肖a2019年全年图纸记,123jk手机开奖直播,752299.com,www.4394.com
www.4394.com

《周易》-天行健君子以自强不息等36卦的全文

时间:2019-07-02 00:38  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点搜索资料搜索整个问题。 初九:潜龙,勿用。九二:见龙再田,利见大人。九三:君子终日乾乾,夕惕若,厉无 咎。九四:或跃在渊,无咎。九五:飞龙在天,利见大人。上九:亢龙有悔。用九:见群龙 彖曰

 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

 初九:潜龙,勿用。九二:见龙再田,利见大人。九三:君子终日乾乾,夕惕若,厉无

 咎。九四:或跃在渊,无咎。九五:飞龙在天,利见大人。上九:亢龙有悔。用九:见群龙

 彖曰:大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形。大明始终,六位时成,时

 乘六龙以御天。乾道变化,各正性命,保合大和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。

 象曰:天行健,君子以自强不息。潜龙勿用,阳在下也。见龙再田,德施普也。终日乾

 乾,反复道也。或跃在渊,进无咎也。飞龙在天,大人造也。亢龙有悔,盈不可久也。用

 文言曰:「元者,善之长也,亨者,嘉之会也,利者,义之和也,贞者,事之干也。君

 子体仁,足以长人;嘉会,足以合礼;利物,足以和义;贞固,足以干事。君子行此四者,

 初九曰:「潜龙勿用。」何谓也?子曰:「龙德而隐者也。不易乎世,不成乎名;□①

 九二曰:「见龙在田,利见大人。」何谓也?子曰:「龙德而正中者也。庸言之信,庸

 行之谨,闲邪存其诚,善世而不伐,德博而化。易曰:「见龙在田,利见大人。」君德

 九三曰:「君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。」何谓也?子曰:「君子进德修业,忠

 信,所以进德也。修辞立其诚,所以居业也。知至至之,可与几也。知终终之,可与存义

 也。是故,居上位而不骄,在下位而不忧。故乾乾,因其时而惕,虽危而无咎矣。」

 九四:「或跃在渊,无咎。」何谓也?子曰:「上下无常,非为邪也。进退无恒,非离

 九五曰:「飞龙在天,利见大人。」何谓也?子曰:「同声相应,同气相求;水流湿,

 火就燥;云从龙,风从虎。圣人作,而万物□②,本乎天者亲上,本乎地者亲下,则各从其

 上九曰:「亢龙有悔。」何谓也?子曰:「贵而无位,高而无民,贤人在下而无辅,是

 乾龙勿用,下也。见龙在田,时舍也。终日乾乾,行事也。或跃在渊,自试也。飞龙在

 乾龙勿用,阳气潜藏。见龙在田,天下文明。终日乾乾,与时偕行。或跃在渊,乾道乃

 乾元者,始而亨者也。利贞者,性情也。乾始能以美利利天下,不言所利。大矣哉!大

 哉乾乎?刚健中正,纯粹精也。六爻发挥,旁通情也。时乘六龙,以御天也。云行雨施,天

 君子以成德为行,日可见之行也。潜之为言也,隐而未见,行而未成,是以君子弗用

 君子学以聚之,问以辩之,宽以居之,仁以行之。易曰:「见龙在田,利见大人。」君

 九四,重刚而不中,上不在天,下不在田,中不在人,故或之。或之者,疑之也,故无

 夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天下而

 亢之为言也,知进而不知退,知存而不知亡,知得而不知丧。其唯圣人乎?知进退存

 初九:潜龙,勿用。九二:见龙再田,利见大人。九三:君子终日乾乾,夕惕若,厉无

 咎。九四:或跃在渊,无咎。九五:飞龙在天,利见大人。上九:亢龙有悔。用九:见群龙

 彖曰:大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形。大明始终,六位时成,时

 乘六龙以御天。乾道变化,各正性命,保合大和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。

 象曰:天行健,君子以自强不息。潜龙勿用,阳在下也。见龙再田,德施普也。终日乾

 乾,反复道也。或跃在渊,进无咎也。飞龙在天,大人造也。亢龙有悔,盈不可久也。用

 文言曰:「元者,善之长也,亨者,嘉之会也,利者,义之和也,贞者,事之干也。君

 子体仁,足以长人;嘉会,足以合礼;利物,足以和义;贞固,足以干事。君子行此四者,

 初九曰:「潜龙勿用。」何谓也?子曰:「龙德而隐者也。不易乎世,不成乎名;□①

 九二曰:「见龙在田,利见大人。」何谓也?子曰:「龙德而正中者也。庸言之信,庸

 行之谨,闲邪存其诚,善世而不伐,德博而化。易曰:「见龙在田,利见大人。」君德

 九三曰:「君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。」何谓也?子曰:「君子进德修业,忠

 信,所以进德也。修辞立其诚,所以居业也。知至至之,可与几也。知终终之,可与存义

 也。是故,居上位而不骄,在下位而不忧。故乾乾,因其时而惕,虽危而无咎矣。」

 九四:「或跃在渊,无咎。」何谓也?子曰:「上下无常,非为邪也。进退无恒,非离

 九五曰:「飞龙在天,利见大人。」何谓也?子曰:「同声相应,同气相求;水流湿,

 火就燥;云从龙,风从虎。圣人作,而万物□②,本乎天者亲上,本乎地者亲下,则各从其

 上九曰:「亢龙有悔。」何谓也?子曰:「贵而无位,高而无民,贤人在下而无辅,是

 乾龙勿用,下也。见龙在田,时舍也。终日乾乾,行事也。或跃在渊,自试也。飞龙在

 乾龙勿用,阳气潜藏。见龙在田,天下文明。终日乾乾,与时偕行。或跃在渊,乾道乃

 乾元者,始而亨者也。利贞者,性情也。乾始能以美利利天下,不言所利。大矣哉!大

 哉乾乎?刚健中正,纯粹精也。六爻发挥,旁通情也。时乘六龙,以御天也。云行雨施,天

 君子以成德为行,日可见之行也。潜之为言也,隐而未见,行而未成,是以君子弗用

 君子学以聚之,问以辩之,宽以居之,仁以行之。易曰:「见龙在田,利见大人。」君

 九四,重刚而不中,上不在天,下不在田,中不在人,故或之。或之者,疑之也,故无

 夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天下而

 亢之为言也,知进而不知退,知存而不知亡,知得而不知丧。其唯圣人乎?知进退存Power by DedeCms